Hvordan skrive et essay

 

Hvordan skrive et essay?

Essaysjangeren er mye friere enn de andre sjangrene. Den gir deg lov til å bruke egne opplevelser og tanker på en helt annen måte enn for eksempel artikkelen. Et essay handler imidlertid ikke om deg som person, men du kan bruke egne opplevelser og tanker for å presentere et emne på en ny og spennende måte. Men hvordan skal du gjøre det?

Essayet krever gjerne at leseren har kunnskaper utover det dagligdagse om det emnet som essayisten tar opp. Essayisten forventer også at leseren kanskje må anstrenge seg for å bli med på essayistens tankereise og utprøving av ideer. Man kan si at leseren skal bli med på en tur der tanker og ideer essayisten har om et emne, blir drøftet og diskutert.
Tankeneessay tips skal ofte føre til kritiske spørsmål om emne, men det er viktig å tenke på at spørsmålene ikke skal til leseren. Men besvares av deg senere i essayet.

Innhold
Utganspunktet for et essay er gjerne at du har sett, lest eller opplevd noe uvanlig. Du kan også gjerne ha sett noe svært uvanlig, og vil se over det på en måte. Poenget er å få fram tanker og ideer du kanskje ikke vet hvor det bærer hen. Et essay begynner gjerne med en tanke essayisten har fått. Tanken utvikles til flere tankerekker som kan være krydret med små historier, digresjoner og observasjoner. På denne måten tar essayisten med oss på flere sideveier, men vi ender alltid opp på hovedveien igjen! Med andre ord; det blir som en spasertur der du lufter tankene dine om en episode. Det trenger ikke å være skrevet kronologisk, men det er lurt å trekke inn egne erfaringer underveis.

Et essay kan både være personlig (knyttet til egne oppvevelser) eller saklig (knyttet til en sak). Essayisten burde ikke være skråsikker, men være åpen for ulike synspunkter.

Sjangertrekk
De gode formuleringene er en nødvendig del av essayet. Bruk gjerne humor, litot, allegori og andre språklige virkemidler. I et essay kan du gjerne utrykke dine egne meninger og tanker om et tema. Men unngå «jeg mener». Essayet bør underholde og få mottakeren til å reflektere om emnet. Samtidig må du få fram noe som du er opptatt av. Derfor kan det være lurt å skrive i «jeg form».

Avslutning
Det er ikke noe mål i essay-sjangeren å komme med en konkluderende avslutning. Avslutningen skal være åpen, men den skal gjøre rede for flere synspunkter. Bruk gjerne formuleringer som «Det er kanskje slik at..» eller «Det kan vitne om..» Avslutningen bør inneholde en slags tvil eller tvetydighet, der den endelige konklusjonen overlates til leseren.

Trenger du litt mer hjelp? Les noen gode eksempler på essay her og her.

Del artikkelenShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
  • Pingback: Hva er et essay? – Skriverier.no()

  • Lisa

    Takk! 😀

  • yrgalem

    Kva for nokre av normsendarane som er nemnt i teksten, har fått auka betydning dei siste åra, og kva for nokre har fått mindre å seie? Begrunn svaret ditt. Diskuter om dette er ei heldig utvikling

  • ÆNdi

    kan noken skrve eit essay om at nokon verset pengar og materialistisk velstand fremfor andre verdiar. må vera ny norsk sidan eg er bokmål som du kan sjå..