Hva er elektrolyse

 

Hva er elektrolyse?
Elektrolyse er redoksreaksjoner hvor vi tilfører elektrisk energi for å danne grunnstoffer i nøytral form. Elektrolyse brukes til å framstille metaller av ioner.
For å forklare dette på en best mulig måte, tar vi utgangspunkt i elektrolyse av kobberklorid.

Slik foregår en elektrolyse i et forsøk. Foto: ndla.no

Redoksreaksjon er dannet av ordene reduksjon, og oksidasjon. Når et atom tar opp ett eller flere elektroner, sier vi at det blir redusert. Når det et atom gir fra seg elektroner sier vi det blir oksidert.
En reaksjon der det foregår en reduskjon og en oksidasjon, kaller vi en redoksreaksjon.

Grunnstoffet magnesium er et metall i gruppe 2 i periodesystemet, og hvert magnesiumatom har to elektroner i det ytterste skallet. Oksygen reagerer med magnesium og frigir energi. Men det trengs litt energi for å få denne reaksjonen skikkelig igang.

Fordi motsatte ladninger tiltrekker hverandre, blir positive ioner trukket til den negative elektroden. De negative ionene blir trukket til den positive elektroden. Begge typer ioner beveger seg gjennom væsken, og det er nettopp det som er elektrisk strøm i saltvann. Og strømmen kan gå så lenge det finnes ioner i løsningen. En væske som leder elektrisk strøm på denne måten, kaller vi en elektrolytt. Elektronene blir ført videre inn i ledningen som vist på bildet. Og elektroner gjennom en ledning er strøm.

Demoforsøk: vil saltvann lede strøm? (ndla)

Del artikkelenShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone