Kategoriarkiv: Tysk

Lær deg tysk!

Kasus

Kasus er den delen av tysk gramatikk flest tyskstudenter har problemer med. Det handler om hva som skjer med substantiv som følge av dets plassering i en setning. Dette høres trolig svært abstrakt ut, og selv om vi benytter lite kasus i det norsk språket så finnes det eksempler bla. «Kan du sende den koppen til meg/jeg? «. Her må en velge mellom meg/jeg i slutten på setningen, og det som styrer dette er kasus (meg er forøvrig riktig svar).

Tre typer kasus Fortsett å lese Kasus

Grunnleggende verbbøying

Verb er ordgruppen for handlinger, tilstander og forekomster. Eksempler er zu tanzenzu schlafen og zu blieben. Verbet er det enkeltordet, som gir setniger en spesifikk mening, og det er derfor viktig at det benyttes på en riktig måte. I denne artikkelen skal vi se på regelrett verbbøying (se nederst for avsnitt  uregelrett verbbøying). Fortsett å lese Grunnleggende verbbøying

Eiendomspronomen

For å varriere i skriving bruker vi ofte eiendomspronomen, for å uttrykke at en «eier» et substantiv. Eksemplene er utallige, både i det tyske og norske språket, f.eks. Det er hans båt fremfor Det er Eriks båtSom så mye annet må eiendomspronomen læres, og det er helt essensielt for at du skal kunne kommunisere god tysk, både skriftlig og muntlig. Fortsett å lese Eiendomspronomen

Personlige pronomen

For å varriere i skriving bruker en ofte personlige pronomen fremfor et egennavn eller substantiv. Eksempler på bruk av pronomen er Han skrev et brev fremfor Ola Nordmann skrev et brev. I tysk slipper en heller ikke unna personlige pronomen, og for at du skal kunne skrive/snakke språket skikkelig er det helt essensiell kunnskap. Fortsett å lese Personlige pronomen

Artikler

Bestemte og ubesteme artikler sier noe om hva substantivet henviser til. Henviser det til noe spesifikt bruker en bestemte artikler, henviser det til noe ikke spesifikt bruker en ubestemte artikler. Et eksmpel på norsk er mannen som henviser til en spesifikk mann, mens en mann kan henvise til en hvilken som helst man.  Fortsett å lese Artikler